Aktualności

 

 

 

 

 

 

Informacja:

 

 

Uprzejmie przypominamy, że ostateczny termin składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji dla słuchaczy Szkoły Policealnej i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, upływa w dniu 16 lutego 2017r.

 

 

Wzory deklaracji znajdują się w sekretariacie CKU i na stronie OKE

  • słuchacze SP załącznik 3,
  • słuchacze KKZ załącznik 3b.

 

Poniżej link do strony:

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017