Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

            Absolwenci kursu otrzymają przygotowanie do prowadzenia pracy pedagogicznej w zakresie  kursówi praktycznej nauki zawodu oraz uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych.

 

 Kurs jest adresowany do:

  • mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy