Harmonogram egzaminów

Organizacja zajęć » Harmonogram egzaminów

 • Egzaminy semestralne-końcowe

  Harmnogram egzaminów pisemnch i ustnych końcowych i semestralnych w semestrze jesiennym 2016/2017

 • Egzaminy poprawkowe

  Harmonogram egzaminów poprawkowych i zdawanych w terminie dodatkowym w sesji wiosenno-letniej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie w roku szkolnym 2016/2017

   

 • Egzaminy klasyfikacyjne

  Harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych pisemnych i ustnych w semestrze wiosennym 2017