Nabór do szkół na rok 2016/2017

 

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

 

 

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej

 

od 1 lipca do 26 sierpnia 2016 r. – składanie podań, świadectw ukończenia szkoły niższego stopnia oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.

 

30 sierpnia 2016r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół.

 

 

Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

 

rekrutacja ciągła