Aktualności

Uwaga

Słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego E.7 (technik elektryk)

 

od dnia 23 września 2017r. zajęcia na kursie będą odbywać się

w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie,

ul. Powstańców Warszawskich 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja:

 

 

Uprzejmie przypominamy, że ostateczny termin składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji dla słuchaczy Szkoły Policealnej i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, upływa w dniu 16 lutego 2017r.

 

 

Wzory deklaracji znajdują się w sekretariacie CKU i na stronie OKE

  • słuchacze SP załącznik 3,
  • słuchacze KKZ załącznik 3b.

 

Poniżej link do strony:

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017